Skip to content Skip to footer

B - štandart

do hmotnosti 3 500 kg, do osem miest na sedenie potrebný vek 17 rokov.

900 €

B - automat

do hmotnosti 3 500 kg, do osem miest na sedenie potrebný vek 17 rokov.

900 €

B - zrýchlený

do hmotnosti 3 500 kg, do osem miest na sedenie potrebný vek 17 rokov.

1300 €

AM

Motocykel s objemom valcov do 50 cm³ a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/hod.

500 €

A1

Motocykel s objemom valcov do 125 cm³ a výkonom motora do 11kW, potrebný vek 16 rokov.

600 €

A2

Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, ktoré majú motor, motocykel s výkonom motora do 35 kW, vek min. 18 rokov.

 

700 €

A

Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, ktoré majú motor s objemom valcov presahujúci 50 cm3 a najvyššiu povolenú rýchlosť väčšiu ak 45 km/h. 

700 €

C

Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3 500 kg, ak nepatria do skupiny D alebo T. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny C1 a B1. Potrebný vek 21 rokov.

1 800 €

CE

Súpravy zložené z vozidla skupiny C a prípojného vozidla s hmotnoťou väčšou ako 750 kg. Potrebný vek 21 rokov.

800 €

D - rozšírenie zo skupiny B

Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3 500 kg, ak nepatria do skupiny D alebo T. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny C1 a B1. Potrebný vek 21 rokov.

1 800 €

Skupina C+D

Motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie. K vozidlu môže byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny D1, C1 a B1. Potrebný vek 24 rokov.

2 300 €

T

Poľnohospodárske a lesné traktory a iné zvláštne motorové vozidlá. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, ale len na území Slovenskej republiky. Potrebný vek 17 rokov.

500 €

BE

Súpravy zložené z vozidla skupiny B a prípojného vozidla. Potrebný vek 18 rokov.

500 €

Skupina BE - HK96

Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmosnosť presahuje 750 kg a celková hmosnosť jazdnej súpravy presahuje 3500 kg, ale zároveň nepresahuje 4250 kg. Potrebný vek 18 rokov.

2 300 €